Chương trình chào đón năm học mới  2021 -2022 của trường Mầm Non Hoa Hồng trong ngày 5/9/2021