Bé ở giai đoạn mầm non cần tiêu hao rất nhiều năng lượng và phát triển về mặt thể chất. Do đó, mẹ phải cân nhắc kỹ trong việc lựa chọn thực phẩm cho bé.