1. Tên trường: trường mầm non Hoa Hồng

2. Ngày, tháng, năm thành lập: 15/1/1998

3.Địa chỉ : Số 1 tổ 4 ngõ 389 Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai., thành phố Hà Nội.

4. Điện thoại: 024 36621151

5. Email: mnhoahong-hm@hanoiedu.vn

6. Website: http://mnhoahong-hm.edu.vn

7. Điểm trường: 01