Thực hiện phương châm tạm dừng đến trường, không dừng học, nhằm mục đích bồi dưỡng chuyên môn chuẩn bị cho năm học mới, ngày 18/8/2020, Ban Giám Hiệu trường mầm non Hoa Hồng đã phối hợp cùng trường mầm non Định Công mời Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh, giảng viên Trung tâm Văn hóa Việt bồi dưỡng cho đội ...